چسب مصرف عمومی سبز و بنفش دلتا یک ماده موثر و چسبنده عالی است که جهت اتصال اجزای مختلف از قبیل چرم به آهن, چرم و مشمع به چوب, فوم , ابر, اسفنج و پارچه و چوب و آهن بکار می رود. چسب مصرف عمومی دلتا مورد مصرف صنایع سراجی , کفاشی , تودوزی اتومبیل و عموم مصرف کنندگان چسب می باشد.