چسب سنگ دلتاچسب دوجزئی بر پایه پلی استر میباشد و  جهت چسباندن کلیه قطعات سنگی در صنایع، منازل ، ساختمان سازی ، نماکاری و پر کردن حفره های سنگ های برش داده شده و پر كردن منافذ سنگ های ساختمان و محل های مرطوب مثل حمام  همچنین  کاربرد دارد.

از ویژگی منحصربفرد این محصول می توان به قابلیت تراشکاری و سنباده خوری اشاره کرد همچنین مصرف کنندگان  می توانندچسب سنگ را قبل از مصرف با رنگ مخلوط کرده تا چسبی با رنگ مورد نیاز خود بدست آورند.چسب سنگ در موارد چسباندن کلیه قطعات سنگی،ساختمان سازی، نماکاری،پر کردن حفره های سنگ های برش داده شده،پر كردن منافذ سنگ های ساختمان،محل های مرطوب مثل حمام استفاده می شود.