چسب اسپري ضد آتش دلتا چسبي بر پايه سينتتيك رابر بوده و در صنايع مبل سازي، تشك دوزي وتودوزي اتومبيل استفاده ميشود. اتصال تشكيل شده توسط اين چسب از مقاومت كششي و برشي قوي برخوردار است. چسب اسپري دلتا را دور از نور مستقيم خورشيد نگه داريد.چسب اسپری دی اس 55 در صنایع مبل سازي ، تشك دوزي ، تودوزي اتومبيل ،فوم ،ابر، اسفنج،نمد مورد استفاده قرار می گیرد